Verenpaineen ja kolesterolin hallinta

 • Kohonnut verenpaine on maailmanlaajuisesti merkittävin terveitä elinvuosia vähentävä riskitekijä ja aiheuttaa vuosittain noin 9,4 miljoonaa ennenaikaista kuolemaa.
 • Aikuisikäisistä suomalaista noin kahdella miljoonalla on kohonnut verenpaine. Vain joka viidennen verenpaine on ihanteellisella tasolla.
 • Kohonneen verenpaineen ja sen haittojen tehokas ehkäisy edellyttää vaikuttavia toimenpiteitä erityisesti koko väestön natriuminsaannin vähentämiseksi.
 • Noin miljoona suomalaista käyttää verenpainetta alentavia lääkkeitä, mutta heistä vain noin 40 %:lla verenpaine on hoitotavoitteessa.

Kohonneen verenpaineen ehkäisy ja hoito elintapamuutoksilla

 • Kohonneen verenpaineen tärkeimpiä muutettavissa olevia riskitekijöitä ovat suolan (eli natriumin) liiallinen saanti, runsas alkoholin käyttö, vähäinen fyysinen aktiivisuus ja ylipaino.
 • Ruokavaliotekijöihin on hyvä kiinnittää huomiota koko elinkaaren ajan.
 • Ravinnosta kovat rasvat olisi hyvä korvata osin pehmeillä kasvisperäisillä rasvoilla ja öljyillä
 • Elintapamuutokset vaativat pitkäjänteisyyttä ja tarvittaessa myös ammattilaisen apua.

Natriumin saannin rajoittaminen

 • Suomalaisten miesten keskimääräinen natriuminsaanti on noin 3 500–4 000 mg/vrk (suolaa 9–10 g/vrk) ja naisten 2 700–3 200 mg/vrk (suolaa 7–8 g/vrk)
 • Natriuminsaanti ylittää moninkertaisesti fysiologisen tarpeen (230 mg/vrk) ja turvalliseksi vähimmäissaanniksi (575 mg/vrk; vastaava suolamäärä 1,5 g/vrk) määritetyn tason.
 • Runsas natriuminsaanti lisää iänmukaista verenpaineen nousua ja suurentaa aivohalvauksen, sekä sydän- ja verisuonitautitapahtumien ja -kuolemien vaaraa.
 • Suolansaannin vähentäminen alentaa verenpainetta annoksesta riippuvalla tavalla ja saattaa pienentää sydän- ja verisuonisairauksien riskiä.
 • Se myös vähentää verenpainelääkkeiden tarvetta ja voi vähentää vasemman kammion hypertrofiaa.

 

Muut ravintotekijät

 • Runsaasti hedelmiä ja kasviksia sisältävä ruokavalio alentaa kohonnutta verenpainetta.
  • Vaikutus tehostuu, jos ruokavalioon lisätään tyydyttynyttä rasvaa niukasti sisältäviä vähärasvaisia maitovalmisteita tai vähennetään natriuminsaantia.
 • Kaliumin-, kalsiumin- ja magnesiuminsaannin lisääminen voivat alentaa verenpainetta.
 • Kuidunsaannin lisääminen voi alentaa verenpainetta.
 • Tyydyttyneen rasvan käytön vähentäminen ja korvaaminen tyydyttämättömillä rasvoilla pienentää veren kokonaiskolesteroli- ja LDL-kolesterolipitoisuutta ja parantaa insuliiniherkkyyttä muttei alenna verenpainetta.
 • Kalaperäiset n-3-sarjan rasvahapot alentavat suurina annoksina verenpainetta.

 

 

 

Lähteet

Duodecim Käypähoito, 2017