Kohonneen verensokerin hallinta

  • Elintapamuutoksilla pystytään huomattavasti ehkäisemään verensokerin kohoamista
  • Painonhallinta, ravitsemus ja liikunta (suositellaan harrastettavan yli 150 minuuttia viikossa) ovat keskeisiä osatekijöitä verensokerin kohoamiseen.
  • Ravitsemussuositusten mukaisesti kootulla ruokavaliolla on tutkimuksissa todettu olevan merkittävä vaikutus kohonneen verensokerin ehkäisyssä:
    • rasvojen osuus kokonaiskaloreista < 30 %
    • tyydyttyneiden rasvojen osuus kokonaiskaloreista < 10 %
    • kuitujen osuus ≥ 15 g/1 000 kcal
  • Tavoitteena on ruokavalio, joka on edullinen glukoositasapainon ja painonhallinnan kannalta ja joka pienentää valtimosairauksien riskiä.

Lähteet

Duodecim Käypähoito, 2017